Verdonck nv plaatst ook containers voor :

  • steen- en betonpuin evenals bouwafval
  • grond
  • stronken en houtafval
  • restafval
  • grof huisvuil
  • ....